chùm ảnh vui 4

Làm đẹp 1 cách thái hóa sẽ trở nên như thế này !
ảnh vui

Cảnh giác cho những người mập đây
ảnh vui

Có ai can đảm chơi trò này hok?
ảnh vui

Chuyện gì đây
ảnh vui 

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

ảnh vui

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '11156' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.225.57.230' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11156','b1cg6i8bmutf9svjh51eot86v7','0','Guest','0','54.225.57.230','2018-08-21 20:24:43','/a131011/chum-anh-vui-4.html')