tên con gái

 

Tên con gái

Bố của Marie có 5 người con gái 4 người có tên là

1. Chacha
2. Cheche
3. Chichi
4. Chocho
5. ????

Người thứ 5 có tên là gì vậy ta?


Marie đó mà quá đơn giản

nguyen van loi

tra loi cau hoi

cau tra loi la chychy lieu dung khong nhi