tên con gái

 

Tên con gái

Bố của Marie có 5 người con gái 4 người có tên là

1. Chacha
2. Cheche
3. Chichi
4. Chocho
5. ????

Người thứ 5 có tên là gì vậy ta?


Marie đó mà quá đơn giản

nguyen van loi

tra loi cau hoi

cau tra loi la chychy lieu dung khong nhi

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '11156' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.166.203.17' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11156','jbu142r8bv77ok38272liffs60','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 01:38:26','/a130276/ten-con-gai.html')