NÓI SAI BỊ TREO CỔ - NÓI ĐÚNG BỊ CHẶT ĐẦU

 

Nói sai bị treo cổ - Nói đúng bị chặt đầu

Ở một vương quốc nọ do các luật lệ hà khắc của nhà vua mà người dân lần lượt bỏ sang các nước bên cạnh sinh sống. Để ngăn chặn tình trạng này nhà vua đã đưa ra 1 quy định: nếu ai muốn đi sang nước khác thì trước khi đi phải nói 1 câu. Nhưng nếu nói sai thì bị treo cổ nói đúng thì bị chặt đầu.

Đố các bạn biết người dân ở vương quốc đó đã nói j để có thể đi sang nước khác mà không bị làm sao?

 

người dân sẽ nói là: tôi sẽ bị treo cổ!.... vì: nếu như câu trả lời đó là đúng thì người đó sẽ bị chém đầu!nhưng nếu bị chém đầu thì câu trả lời của người dân la sai! sai thì phải bị treo cổ! nhưng mang người đó di treo cổ thật thì câu trả lời của người đó lại là đúng..đúng thì lại chặt đầu...bị chặt đầu thì lại sai....đúng...sai...lên nhà vua ko thể đem ng` đo đi treo cổ hay chăt đầu được!hihihi

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '11156' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.166.203.17' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'11156','79jqpvmsn3detak967t4cnt1m4','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-23 01:50:49','/a130267/noi-sai-bi-treo-co-noi-dung-bi-chat-dau.html')